Opfris-training voor GRIP&GLANS-docenten.

Opfris-training voor docenten van de GRIP&GLANS groepscursus

Uwerkt dagelijks met mensen in de tweede levenshelft en levert een bijdrage aan hun gezondheid en welbevinden. Dat is niet altijd gemakkelijk want de tweede levenshelft is een levensfase waarin veranderingen en verliezen gaan optreden. Bijvoorbeeld veranderingen in sociale relaties, sociale rollen, zingeving, plezierige activiteiten, gezondheid, onafhankelijkheid, of woongenot. Hierdoor kan een verminderd welbevinden (‘glans’) ontstaan, wat zich uit in bijvoorbeeld somberheid, angst, eenzaamheid en/of lichamelijke klachten. Tegelijkertijd ervaren mensen ook vaak een verminderd vermogen om zelf iets aan de situatie te doen (‘grip’), waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan van steeds minder welbevinden en eigen regie. Over het algemeen ervaren vrouwen dit vaker dan mannen. U weet dat de GRIP&GLANS groepscursus een effectieve interventie is die 50+ vrouwen leert om zelf deze spiraal weer om te buigen in een opwaartse spiraal. De vrouwen ontdekken (weer) wat ze belangrijk vinden voor hun eigen welbevinden en hoe ze daar zelf (weer) grip op kunnen krijgen.


De GRIP&GLANS groepscursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur, en een terugkombijeenkomst na 3 maanden. Groepen bestaan uit 8-12 deelnemers. De cursus wordt gegeven door twee door het G&G Programma getrainde G&G-docenten. Een uitgebreide methodebeschrijving van de G&G-groepscursus is te vinden in de databank “Effectieve sociale interventies” van Movisie.

De opfris-training

De opfristraining voor GRIP&GLANS-docenten is een training van 1 dag, waarin u:
  • Opnieuw kennis neemt van de theoretische achtergrond van de G&G-groepscursus, met name de theorie van zelfmanagement-van-welbevinden, die de basis vormt voor de cursus.
  • Kennis neemt van de nieuwste ontwikkelingen en nieuwste onderdelen in de G&G groepscursus.
  • Opnieuw de gehele G&G-groepscursus leert geven aan de hand van de meest recente G&G-docentenhandleiding.
  • Kennis neemt van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe vormen van GRIP&GLANS-interventies.
Na de opfris-training tot G&G-docent kunt u, samen met een collega-G&G-docent, de nieuwste versie van de G&G groepscursus verzorgen in uw regio.

Voor wie?

GRIP&GLANS-docenten die in het verleden zijn getraind door het G&G Programma.

Aanmelden.

Eendaagse opfris-training voor GRIP&GLANS-docenten.

Duur.

Duur: Een dag (9.00 - 17.00) inclusief koffie/thee en lunch.


Data en locaties.

Het GRIP&GLANS Programma verzorgt meerdere keren per jaar een opfris-training voor (ex) G&G-docenten (mits voldoende inschrijvingen). De trainingen worden gegeven aan minimaal 10 en maximaal 14 professionals tegelijkertijd. Toelating gebeurt op volgorde van inschrijving. De trainingen vinden normaliter plaats in Groningen (stad), maar kunnen in overleg ook elders in het land plaatsvinden. Ook zijn in overleg incompany trainingen mogelijk.Kosten.

De kosten van de opfris-training voor GRIP&GLANS-docenten bedragen € 390,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen:

  • Een dag training (van 9-17 uur) inclusief koffie/thee en lunch.
  • Een persoonlijk exemplaar van de meest recente G&G-docentenhandleiding voor het geven van de G&G-groepscursus.
  • Een exemplaar van de meest recente G&G-werkmap (voor cliënten), incluis pdf van de inhoud.
  • Een nieuw certificaat (bij het met goed gevolg hebben voltooid hebben van de opfris-training).
  • Opname in het register van nieuw-gecertificeerde G&G-docenten


Aanmeldformulier.


Heeft u vragen over de opfris-training of wilt u zich aanmelden?
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.