Onderdelen van GRIP&GLANS


GRIP&GLANS bestaat uit verschillende onderdelen. GRIP&GLANS-organisaties mogen gebruik maken van onderstaand productaanbod.

  • Deelname aan het nascholingsaanbod;
    Er vinden jaarlijks Kennisbijeenkomsten en webinars plaats.
  • Deelname aan ervaringsbijeenkomsten bij u in de buurt;
  • Vermelding van uw organisatie op de website van GRIP&GLANS;
  • De opgeleide GRIP&GLANS-docenten binnen uw organisatie mogen gebruik maken van de GRIP&GLANS-handleidingen;
  • De opgeleide GRIP&GLANS-docenten binnen uw organisatie hebben toegang tot de beschikbare digitale en ondersteunende materialen zoals promotiematerialen, formulieren groepscursus, informatie over de implementatie en modules voor specifieke doelgroepen;
  • Deelname aan de tweejaarlijkse borgingsbijeenkomst.
    In deze bijeenkomst wordt gezamenlijk geëvalueerd over de ervaringen met en de implementatie van GRIP&GLANS. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar hoe GRIP&GLANS in de toekomst geborgd kan blijven binnen uw organisatie.