Nieuwe ontwikkelingen.


Het G&G Programma streeft naar voortdurende innovatie en nieuwe manieren om de kracht van G&G in te zetten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de participatiesamenleving of de nieuwe benadering van gezondheid (“positieve gezondheid”).

G&G met elkaar.

De laatste jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en het uittesten van de nieuwe interventie “G&G met elkaar”, waarin de G&G-methodiek is ingezet in bestaande informele netwerken van mensen. Het doel was om deze informele verbanden van binnenuit te versterken en te empoweren, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sterkere informele steunstructuren. De groepsleden onderzochten met elkaar wat hen als groep meer “grip” en “glans” zou kunnen geven, en hoe ze daar samen naar toe kunnen werken. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe methodiek breder verspreid kan worden, zodat ook andere informele netwerken er gebruik van kunnen maken.

Community Wise.

Sinds eind 2016 wordt gewerkt aan het project “Community Wise”. Hierin wordt de G&G methodiek geïntegreerd met een bestaande beweeginterventie, zodat een nieuwe interventie ontstaat die gericht is op het versterken van zowel fysieke vitaliteit, veerkracht als sociale vitaliteit in een buurt, wijk of dorp. Deze nieuwe interventie wordt ingezet in gebieden met gezondheids- en welzijnsachterstanden.

Publicaties.

Het GRIP&GLANS-programma heeft een stevige theoretische onderbouwing en is door middel van experimenteel onderzoek op haar effecten getoetst. Lees meer over de wetenschap achter GRIP&GLANS.

Publicaties