GRIP&GLANS huisbezoeken.

Training tot GRIP&GLANS-coach voor de G&G huisbezoeken-interventie

U werkt dagelijks met mensen in de tweede levenshelft en levert een bijdrage aan hun gezondheid en welbevinden. Dat is niet altijd gemakkelijk want de tweede levenshelft is een levensfase waarin veranderingen en verliezen gaan optreden. Bijvoorbeeld veranderingen in gezondheid, sociale relaties, sociale rollen, plezierige activiteiten, woongenot, onafhankelijkheid, of zingeving. Hierdoor kan een verminderd welbevinden (‘glans’) ontstaan, wat zich uit in bijvoorbeeld somberheid, angst, eenzaamheid en/of lichamelijke klachten. Tegelijkertijd ervaren mensen ook vaak een verminderd vermogen om zelf iets aan de situatie te doen (‘grip’), waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan van steeds minder welbevinden en eigen regie. Dit is vaak nog meer het geval als iemand over weinig mobiliteit beschikt en niet goed meer de deur uit kan. De GRIP&GLANS huisbezoeken-interventie is een effectieve interventie die ouderen thuis ondersteunt in het zelf (weer) ombuigen van deze neerwaartse spiraal in een opwaartse spiraal. De deelnemer ontdekt (weer) wat hij/zij belangrijk vindt voor het eigen welbevinden en hoe daar zelf (weer) grip op te krijgen.


De GRIP&GLANS huisbezoeken-interventie bestaat uit zes huisbezoeken van ongeveer 1 tot 1,5 uur. De interventie wordt gegeven door een door het G&G Programma getrainde G&G-coach.

De GRIP&GLANS-coachtraining

De GRIP&GLANS-coachtraining is een intensieve training van twee dagen, waarin u:
 • Kennis neemt van de theoretische achtergrond van de G&G-huisbezoeken, met name de theorie van zelfmanagement-van-welbevinden, die de basis vormt voor de interventie.
 • Leert stapsgewijs de gehele G&G huisbezoeken-interventie te geven aan de hand van de zeer gedetailleerde G&G-coachhandleiding.
 • Leert de GLANS-schijf-van-vijf te gebruiken als hulpmiddel en de oefeningen daarbij over te dragen aan de deelnemer.
 • Leert een professionele G&G-coach te zijn door praktische oefeningen tijdens de training.
 • Inzicht krijgt in de organisatorische aspecten rond het opzetten de G&G-huisbezoeken-interventie.
 • Geïnformeerd wordt over eventuele deelname aan evaluaties van de G&G-huisbezoeken door het GRIP&GLANS Programma en over nieuwe ontwikkelingen en doorontwikkelingen rond G&G.
Na de G&G-coachtraining kunt u de G&G huisbezoeken-interventie verzorgen in uw regio.

Voor wie

HBO-geschoolde professionals die werkzaam zijn in welzijn en/of zorg (voor ouderen) zoals welzijnsprofessionals, verbonden aan een welzijns- of andere maatschappelijke organisatie, of vrijgevestigde zorg- of welzijnsprofessionals. Om de kwaliteit van de cursus te bewaken stellen wij de volgende eisen aan G&G-docenten:
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met het (individueel) begeleiden van ouderen
 • In staat met “de handen op de rug” te werken en uit te gaan van de kracht van mensen in plaats van problemen en tekorten
 • De gehele G&G-coachtraining met goed gevolg hebben afgerond
 • Zich inzet voor het behoud van de evidence-based kwaliteit van de G&G-huisbezoeken-interventie, door zich strikt te houden aan de G&G-coachhandleiding.

Aanmelden.

Tweedaagse training tot GRIP&GLANS-docent.


Duur.

Duur: 2 dagen (9.00 - 17.00)


Datum en locatie.


Het GRIP&GLANS Programma verzorgt meerdere keren per jaar de GRIP&GLANS-docententraining (mits voldoende inschrijvingen). De trainingen worden gegeven aan minimaal 8 en maximaal 12 professionals tegelijkertijd. Toelating gebeurt op volgorde van inschrijving. De trainingen vinden normaliter plaats in Groningen (stad), maar kunnen in overleg ook elders in het land plaatsvinden. Ook zijn in overleg incompany trainingen mogelijk. Trainingen worden aangekondigd per nieuwsbrief en op deze website.


Kosten.

Voor belangstellenden die al getraind zijn tot G&G-docent (voor de GRIP&GLANS groepscursus) bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een verkorte G&G-coach-training. Deze duurt 1 dag. De kosten bedragen in dat geval €450,- per persoon.

 • Twee dagen training (van 9-17 uur) inclusief koffie/thee en lunches.
 • Een persoonlijk exemplaar van de G&G-coachhandleiding voor het geven van de G&G-huisbezoeken-interventie
 • Een exemplaar van de G&G-werkmap (voor cliënten), incluis pdf van de inhoud.
 • Certificaat (bij het met goed gevolg voltooid hebben van de gehele training)
 • Opname in het register van gecertificeerde G&G-coaches


Nog vragen?

Voor meer informatie, neem contact op via ons contactformulier of mail naar info@gripenglans.nl.


Aanmeldformulier.


Heeft u vragen over de docententraining of wilt u zich aanmelden? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.