De GRIP&GLANS-groepscursus is erkend als Effectief!

NadiaActueel

We hebben goed nieuws! De interventie GRIP&GLANS is erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. U kunt de methodebeschrijving van GRIP&GLANS vinden in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In deze databank worden methoden uit het sociale domein opgenomen die onderzocht zijn op hun effectiviteit. Erkenning volgt na beoordeling van aanpak, theoretische onderbouwing, onderzoek naar praktijkervaring, effectonderzoek en werkzame elementen. Een prachtige erkenning voor het GRIP&GLANS-programma!

Het is waarschijnlijk dat sociale interventies zoals GRIP&GLANS in de toekomst nog belangrijker gaan worden. De overheid verwacht dat mensen steeds meer voor elkaar zorgen. In een participatiesamenleving worden mensen met een ondersteuningsbehoefte geacht eerst hun sociale omgeving in te schakelen. Maar wat als iemand geen toereikend sociaal netwerk heeft? Steeds meer mensen in de samenleving zijn sociaal geïsoleerd. In die gevallen kan GRIP&GLANS een verschil maken.

Wilt u meer weten over de erkenning Effectief? Lees hier meer over de databank effectieve sociale interventies of bekijk het filmpje op deze pagina.

Kijk hier voor het complete eindrapport en oordeel.